ചന്ദ്രനില്‍ ഓക്സിജനുണ്ട്, 800 കോടി…

Listen now (11 min) | അറുന്നൂറ് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഭൂമി വിട്ട് പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് വിഖ്യാത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിംഗ് ഒരിക്കല്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

Listen →