ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണമെന്നില്ല, സ്‌ക്രീനില്…

Listen now (10 min) | സ്‌ക്രീനില്‍ നക്കി നോക്കി രുചി അറിയുന്ന പരിപാടി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിരിക്കില്ലേ എന്ന പേടി വേണ്ട. ടിവി സ്‌ക്രീനിന്റെ പരന്ന പ്രതലത്തിന് മുകളിലുള്ള ഹൈജീനിക് ഫിലിമിലാണ് രുചി സ്േ്രപ ചെയ്യപ്പെടുക

Listen →