നാവ് പുറത്തിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഐന്‍സ്‌റ്റൈന്‍; വിശ്വവിഖ്യാത ഫോട്ടോയ്ക്ക് പിന്നിലെ കഥListen now | ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്‌റ്റൈന്‍! പേര് കേട്ടപ്പോള്‍ മനസിലേക്ക് ഓടിവന്ന രൂപം ഏതാണ്? നാവ് പുറത്തേക്ക് നീട്ടി കണ്ണ് മിഴിച്ച് ഗോഷ്ടി കാണിക്കുന്ന ആ…
4
കാലാവസ്ഥാ ശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ രാജ്ഞി; യൂനിസ്‌ ന്യൂട്ടണ്‍ ഫൂടെListen now (11 min) | ചില പരീക്ഷണങ്ങള്‍ വന്‍ വിജയമായാലും അതിനു പിന്നിലെ കരങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍ കാലത്തിന്റെ തിരശ്ശീലയില്‍ മറഞ്ഞു പോയേക്കാം. അത്തരമൊരു…
4
ഓരോ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് പിന്നിലും നാം കാണാത്ത ചിലതുണ്ട്, അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിListen now (12 min) | ശാസ്ത്രീയ രീതിയെ പൊതുവായി നാല് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ആയി വിശദീകരിക്കാം, നിരീക്ഷണം, പരീക്ഷണം, അനുമാനം, പ്രവചനം എന്നിങ്ങനെ
3
ശാസ്‌ത്രം ആ തെറ്റ്‌ തിരുത്തി; നൊബേലിനു പിന്നിലെ തിരുത്തല്‍ കഥListen now (9 min) | ശാസ്‌ത്രം ചിലപ്പോഴെല്ലാം പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ പഴയവ തിരുത്തേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ ചില തെറ്റുതിരുത്തലുകള്‍ കൂടി നടത്തിയാണ്…
4
നാല് പുരാതന ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരിലൂടെ മാറിമാറിഞ്ഞ ലോക വീക്ഷണങ്ങളുംListen now (22 min) | അന്നുള്ളവര്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഭൂമി കേന്ദ്രമായ ടോളമിയുടെ സൗരയൂഥ മാതൃകയ്ക്ക് എതിരായ ഒരു മാതൃക കോപ്പര്‍നിക്കസ് മുന്നോട്ട്…
5
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സന്തോഷവും സ്വഭാവവുംListen now (18 min) | മനുഷ്യന്റെ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാഹസികതയാണ് ശാസ്ത്രം. മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെയും
5
2
ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ വളര്‍ന്നു വലുതായ ശാസ്ത്രം, ആ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇവയായിരുന്നുListen now | മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ ചോദ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?
4
പഴുതുകളടക്കാന്‍ പ്രിസിഷന്‍ കോസ്‌മോളജി, ഐന്‍സ്‌റ്റൈന്റെ സാമാന്യ ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം തിരുത്തപ്പെടുമോ?Listen now (12 min) | ഐന്‍സ്‌റ്റൈന്‍ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയില്‍ മാത്രമാണോ ഗുരുത്വത്തെ മനസിലാക്കേണ്ടത്? ഈ സിദ്ധാന്തത്തില്‍ വിടവുകളുണ്ടോ?
3
See all

Science Indica